slide image

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА І СТАЛИЙ ЗБАЛАНСОВАНИЙ РОЗВИТОК

Дізнатися більше
slide image

Лопатою і саджанцем - по зміні клімату

Дізнатися більше
slide image

Топ-5 заповідників України

Дізнатися більше
slide image

Нормативні документи про систему Е-навчання Одеського державного екологічного університету:

Регламент роботи в системі Е-навчання ОДЕКУ

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ

Положення про електронний навчальний курс в ОДЕКУ

ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ

                                 САЙТ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

                   КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА І КОНТРОЛЮ


Кафедра екологічного права і контролю створена 1999р. на базі кафедрі Екології, яка працює в університеті (колишньому ОГМІ) з 1989р.

На кафедрі ведеться підготовка бакалаврів і магістрів за спеціальністю 101 «Екологія» ОПП «Екологічний контроль і аудит».

Кафедра веде підготовку фахівців в межах сучасних вимог до службовців в галузі державного нагляду (контролю) за охороною природи, дотриманням екологічного законодавства суб’єктами господарювання, органами  влади, всіма природокористувачами .
ДІЗНАТИСЬ БІЛЬШЕ

Склад кафедри
(станом на 01.09.2021 р.):
Владимирова О.Г.
в.о.зав.кафедрою
к. геогр.н.,доц.
Лоєва І.Д.

д. геогр.н., проф.
Сапко О.Ю.
к. геогр.н., доц.
Бургаз О.А.

к. геогр.н., доц.
Швидченко І.Г.
к. юр. н., доц.
Гарабажій Т.А..
ст. викл.
Кур'янова С.О.
ст. викл.
Нємцова О.А.
ст. викл.
Тимощук М.О.
ст. викл.
Грудев П.Х.
зав. навч. лаб.

У відпустці по догляду
за дитиною до 3-х років:
Снісаренко В.В.
асистент


Спеціальність 101 «Екологія»:

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ «МАГІСТР»

ДІЗНАТИСЯ БІЛЬШЕ

Доступні курси